Fedra

Fedra

ISBN 13: 9788252154337

Publication Date: 1999

Publisher: Det Norske Samlaget

Pages: 83

Format: Paperback

Authors: Jean Racine, Halldis Moren Vesaas

3.71 of 17

Download PDF

Download ePub

Jean Racine var Frankrikes fremste tragediediktar på 1600-talet. Fedra er hans nytolking av det gamle greske dramaet Hippolytos, om dronning Fedra som forelskar seg i stesonen og om dei fatale følgjene det får. Eit intenst drama som framleis evnar å ryste, ikkje minst takka vere ei glitrande gjendikting av Halldis Moren Vesaas.

Jean Racine (1639-99), fransk dramatikar, var ein fornyar av tragediekunsten og er kjend for psykologisk djuptloddande kvinneroller. Phedre hadde premiere i 1677. Hovudpersonane i tragediane hans er alle kvinner, og Fedra er den mest Racineske av dei alle: lidenskapeleg og ulykkeleg. Emnet for stykket er henta frå dei hellenske mytane og frå den klassiske hellenske og romerske diktinga.

Stykket er skrive på alexandrinsk versemål, men sjølv innanfor denne strenge rimbygginga let Racine personane sine tale eit frasefritt språk som fell naturleg på tunga. Halldis Moren Vesaas har meisterleg gjendikta stykket til nynorsk. Gjendiktinga vart gjord på oppdrag frå Det Norske Teatret i 1960.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share
Recent Books Download

Propostas para o ensino das ciências sociais

by José Madureira Pinto

0.00 of
Notice: Undefined index: total in /srv/users/serverpilot/apps/astronautix/public/pages/public/templates/books-item.php on line 18
0

Steve Jobs

by Walter Isaacson

4.11 of 707,633